ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Сукупність дій працівників із застосуванням засобів праці, необхідних для перетворення ресурсів в готову продукцію, що включають в себе виробництво та переробку різних видів сировини, будівництво, надання різних видів послуг (ст. 209 Трудового кодексу РФ)

Словник бізнес-терми ів. Академік. ру. 2001.