ПРОТЕКЦИОНИЗМ

(франц. protectionnisme, від лат. protectio - захист, заступництво) - частина держ. економіч. політики, спрямована на забезпечення переважання своєї пром-сті на внутр. ринку за допомогою її огорожі від іноз. конкуренції митний. митами, а також на заохочення експорту пром. товарів. Характер П. і відповідно засоби митний. політики (заборона ввезення, висота мит, тарифні угоди, торг. договори і т. д.) змінювалися в залежності від загальної економіч. політики, що проводиться в ту чи іншу епоху. У період первісного нагромадження і зародження капіталістичного. відносин П. був складовою частиною політики меркантилізму, що не ограничивавшегося однієї митний. захистом виникає капіталістичного. пром-сти, але який практикував різноманітні форми її підтримки. П. носив нерідко заборонний характер (повна заборона ввезення потужність. Товарів, високі ввізні мита). П. широке розповсюдження мала у Франції (протекціоністські тарифи 1664 і 1667 Кольбера), Австр. монархії, багатьох герм. гос-вах і ін. (в Росії - вперше за Петра I). Висока митний. охорона зіграла велику роль в розвитку мануфактурної і фабричної пром-сті. Під знаком П. наполеонівська Франція вела економіч. боротьбу з Англією (див. Континентальна блокада, 1806-14). Для епохи домонополістіч. капіталізму характерний "захисний" П. в більшості країн Зап.Європи і США, спрямований на охорону нац. пром-сти від більш розвиненою пром-сти Англії, яка проводила (з 40-х рр. 19 ст.) політику "свободи торгівлі" (див. Фритредери). З обгрунтуванням політики П. в рамках нац. х-ва виступив ньому. економіст Ф. Ліст (1789-1846). Для періоду переростання "вільного" капіталізму в монополистич. стає характерним "наступальний" П., спрямований на завоювання зовн. ринків (нім. митне. тариф 1879, изд. Бісмарком, амер. Мак-Кінлі тариф 1890). Він залишається характерним для империалистич. політики наступного часу і служить засобом конкурентної боротьби на світовому капіталістичному ринку, засобом закабалення економічно слаборозвинених країн. П. ряду країн (Росії, Японії) і в цей період залишався "захисним". Під час світового агр. кризи кінця 19 ст. виникає (спочатку в Німеччині) агр. П. для захисту від конкуренції дешевого хліба з США, Канади та ін. В період між двома світовими війнами наступальний П. стає частиною держ. -монополістіч. регулювання зовн. торгівлі. В суч. умовах найбільші монополії вже не є прихильниками П. в рамках "нац. хвва". Одні з них, перш за все монополії найбільш потужної держави - США, взагалі виступають під гаслом "вільної торгівлі" в глобальних масштабах (в рамках т. Зв. Генеральної угоди про тарифи й торгівлю - ГАТТ, що охоплював до поч. 1967 84 країни, ведуться переговори про зниження митний. тарифів); інші виступають за регіональну "інтеграцію" ( "Загальний ринок", Європ. асоціація вільної торгівлі), домагаючись знищення нац. митний. мит на окремих ділянках світового капіталістичного. ринку, щоб затвердити нову форму сверхпротекціонізма, спорудивши загальні митний. бар'єри навколо регіональних ринків.Цей сверхпротекціонізм спирається на держ. -монополістіч. регулювання світової економіки міжнар. картелями. До П. на базі нац. ринку в империалистич. країнах тяжіє гл. обр. немонополістіч. буржуазія. До засобів "захисного" П. вдаються в сучасних умовах для захисту своєї промисловості від руйнівної імперіалістичної конкуренції молоді суверенні держави, які прагнуть розвинути свою національну економіку. Літ. : Маркс К., Капітал, т. 1, гл. 24, К. Маркс і Ф. Енгельс, Соч. , 2 видавництва. , Т. 23; Листування К. Маркса і Ф. Енгельса з рос. політичне життя. діячами, 2 видавництва. , (М. -Л.), 1947, с. 120-21, 131-33, 135-38; Лист P., Нац. система політичне життя. економії, пров. з нім. , СПБ, 1891; Кулишер І. ​​М., Історія економіч. побуту Зап. Європи, (8 доп. Изд. 1, т. 1-2, М. -Л., 1931; Мілейковський А. Г., Міжнар. Поділ праці і бурж. Політичне життя. Економія, в кн.: Бурж. Політичне життя. Економія про проблеми суч. капіталізму, M., 1965. І. Ф. Гиндин. Москва.

Радянська історична енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Под ред. Е. М. Жукова. 1973-1982.

< ! --1 ->