Паблік рілейшнз

Рr (Public relations, PR) - різновид маркетингу, що полягає в стимулюванні попиту на товар певної фірми шляхом формування сприятливої ​​громадської думки про організацію і її продукції в цілому. Поняття "PR" (буквально - "публічні відносини", частіше перекладають як "зв'язки з громадськістю") спочатку сформувалося в сфері бізнесу

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.