Громадські Роботи

(public works) Фінансуються державою будівельні роботи. Перш за все маються на увазі роботи, які робляться в період спаду (recession) або депресії (depression) в житловому або дорожньому будівництві. Мета громадських робіт - збільшення зайнятості або розширення сукупного попиту (aggregate demand). Даний вид робіт зазвичай асоціюється з кейнсіанської економічної теорії (Keynesianism). Див. Також: дефіцитне фінансування (pump priming); інфраструктура (infrastructure); рефляція (reflation); ефективний попит (effective demand).

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.