ПУТНЯНСКАЯ ЛІТОПИС

найраніша молд. літопис, складена на слав. яз. у 2-й пол. 15 - поч. 16 ст. Її протограф, умовно наз. "Аннали двору Стефана", в к-ром описана історія Молдавії за 1354 - 1486, не зберігся. П. л. збереглася в двох списках: перший продовжений до 1518 (зберігається в Б-ці ім. Салтикова-Щедріна) і другий до 1526 (рукопис зберігається в б-ці АН Укр. РСР). У ній відображені події, пов'язані гл. обр. з діяльністю господаря Стефана iII (1457-1504). Автор П. л. прославляє подвиги Стефана III, радіє його перемогам і сумує у зв'язку з ураженнями молд. армії. Літ. : Мохов Н. A., Молдавія епохи феодалізму, Кіш. , 1964.

Радянська історична енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. Е. М. Жукова. 1973-1982.