Якість

сукупність властивостей, ознак товарів, матеріалів, послуг, робіт, що характеризують їх відповідність своєму призначенню і пропонованим до них вимогам, а також здатність задовольняти потребам і запитам користувачів. Більшість якісних характеристик визначається об'єктивно на основі стандартів, договорів, контрактів.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.