Залучені кошти підприємства

- кошти, що складаються з:
  • дебіторської заборгованості підприємства;
  • державних субсидій або дотацій;
  • заборгованості з виплати податків;
  • заборгованості за зобов'язаннями підприємства за трудовими угодами;
  • коштів пенсійних і про