Перерахунок Пенсії

зміна розміру пенсії в зв'язку з представленням нових документів, зміною обставин, від яких залежить цей розмір, або в зв'язку зі зміною законодавства. Згідно пенсійного законодавства перерахунок призначеної пенсії може бути проведений за заявою пенсіонера в зв'язку зі збільшенням загального трудового стажу і (або) в зв'язку зі збільшенням заробітку. Так, пенсія перераховується, якщо трудовий стаж, з урахуванням якого визначається розмір пенсії по старості або по інвалідності, в тому числі і при неповному трудовому стажі, збільшується на рік або більше число років. Інакше кажучи, якщо пенсіонер, отримуючи пенсію, продовжує працювати і внаслідок цього збільшується його загальний трудовий стаж, що дає йому право на надбавку до пенсії, він може щорічно представляти довідку про роботу для відповідного перерахунку пенсії. Якщо ж пенсіонер, якому пенсія призначена при неповному трудовому стажі, набув стажу, достатнього для встановлення повної пенсії, пенсія перераховується незалежно від того, скільки часу минуло після її призначення. Наприклад, якщо з часу звернення за пенсією по старості трудового стажу жінки становив 19 років 8 місяців при необхідному 20-річному, через 4 місяці роботи їй може бути встановлена ​​повна пенсія. Аналогічне правило може бути застосовано і в тих випадках, коли купується трудовий стаж, достатній для встановлення максимально можливого розміру пенсії.Перерахунок пенсії у зв'язку зі збільшенням загального трудового стажу може бути проведений з заробітку, з якого вона була призначена (перерахована) раніше. Може бути врахований і інший заробіток за правилами, встановленими для нового призначення пенсії, т. Е. За будь-які 60 місяців підряд протягом усієї трудової діяльності або за 24 останніх місяці роботи перед зверненням за перерахунком. Перерахунок пенсії можливий і в зв'язку зі збільшенням заробітку. Пенсіонерам, які пропрацювали після призначення пенсії не менше 24 місяців з більш високим заробітком, пенсія за їх заявою може перераховуватися виходячи із середньомісячного заробітку, підрахованого за 24 місяці роботи підряд після її призначення. Кожен наступний перерахунок провадиться не раніш як через 24 місяці роботи після попереднього. Перерахунок пенсії проводиться і в випадках, коли подаються документи про минуле трудовий стаж і заробіток, з яких-небудь причин не представлені при призначенні пенсії, а також про будь-яких інших обставин, що позначаються на розмірі пенсії. Такі документи можуть бути представлені для перерахунку в будь-який час, без обмеження термінів. В необхідних випадках пенсія перераховується в зв'язку з виникненням тих чи інших обставин, від яких залежить її розмір (наприклад, змінюється група інвалідності, з'являється або втрачається право на надбавки до пенсії або на підвищення пенсії та ін.). Розмір призначеної пенсії змінюється: при виникненні права на її підвищення - з першого числа місяця, наступного за тим, в якому пенсіонер звернувся із заявою про підвищення пенсії з усіма необхідними документами; при настанні обставин, що тягнуть за собою зменшення пенсії, - з першого числа місяця, наступного за тим, в якому настали відповідні обставини.Не завжди для перерахунку пенсії потрібна заява. Так, для перерахунку пенсії у зв'язку зі зміною групи інвалідності досить довідки про інвалідність. Для нарахування надбавки за догляд особі, яка досягла 80 років, досить наявної в пенсійній справі виписки з паспорта із зазначенням дати народження. Якщо право на перерахунок пенсії виникає в зв'язку зі зміною законодавства, в практиці органів соціального захисту населення застосовуються такі правила: коли в пенсійній справі є всі необхідні документи, що дають підставу для перерахунку, він проводиться з дня виникнення права на нього. Так, без витребування заяв проводиться перерахунок пенсій при встановленні нового мінімального розміру пенсій, зміні розміру компенсаційних виплат, надбавок до пенсій та підвищення пенсій. Коли в пенсійній справі відсутні документи про право на підвищення пенсії у зв'язку зі зміною законодавства, то відповідний перерахунок проводиться у міру звернення громадян з необхідними документами з місяця, наступного за тим, в якому подано заяву з такими документами.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.