Погашення

(redemption) Платіж по облігації (bond) з вичерпаним терміном зобов'язання ( cм. також: золотообрезная цінний папір (gilt-edged security) або по іншому документу, що посвідчує отримання позичальником позики від кредитора чи для інших осіб, що є в даний момент власником документа. Дата погашення платежу (redemption date) вказує, коли слід здійснити платіж; зазвичай вона надрукована на самому облігаційній сертифікаті.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. е. н. Осадча І. М.. 1998.