РЕФЛЕКСИЯ

Форма теоретичної діяльності людини, спрямована на осмислення своїх власних дій і їх законів; діяльність самопізнання, яка розкриває специфіку духовного світу людини. Зміст Р. визначено предметно-чуттєвою діяльністю: Р. в кінцевому рахунку є усвідомлення практики, предметного світу культури. У цьому сенсі Р. є метод філософії, а діалектика - Р. розуму (від позднелат. Reflexio - звернення назад, відображення)

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.