РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК

Режим функціонування регіональної системи, орієнтований на позитивну динаміку параметрів рівня і якості життя населення, забезпечену стійким і збалансованим відтворенням соціального, господарського, ресурсного та екологічного потенціалів регіону

Сло арь бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.