Відшкодування Витрат

елемент простого і розширеного відтворення шляхом компенсації витрат за рахунок вартості реалізованої продукції.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.