Відшкодування Збитків При Розірвання Договору Поставки

покриття збитків винною стороною постраждалій стороні у разі розірвання договору поставки в разі:
1. Якщо після розірвання договору через порушення зобов'язання продавцем покупець купив в іншої фірми за вищою ціною товар замість передбаченого договором, покупець може пред'явити продавцю вимогу про відшкодування збитків у вигляді різниці між встановленою у договорі ціною і ціною, встановленою поза угодою.
2. Якщо після розірвання договору внаслідок порушення зобов'язання покупцем продавець продав товар іншій фірмі за нижчою ціною, ніж передбачена договором, продавець може пред'явити покупцеві вимогу про відшкодування збитків у вигляді різниці між встановленою у договорі ціною і ціною, встановленою поза угодою.
3. Якщо після розірвання договору не укладено угоду замість розірваного договору і на даний товар є поточна ціна, то сторона може пред'явити вимогу про відшкодування збитків у вигляді різниці між ціною, встановленою у договорі, і поточною ціною на момент розірвання договору.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.