Випуск У Статистикою

вартість товарів і послуг, вироблених господарюючими об'єктами за певний період часу. До складу В. в. с. входять товари та послуги, поставлені іншим економічним одиницям, продукція, вироблена для поповнення запасів матеріальних оборотних коштів, деякі послуги, вироблені для власного кінцевого споживання. Товари та послуги, вироблені для власного кінцевого споживання, оцінюються в основних цінах на аналогічні ринкові товари і послуги.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.