Надійність

в управлінні це властивість систем виконувати покладені на них функції протягом заданого проміжку часу в рівних умовах експлуатації.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.