Винагорода За Итогам Річний Роботи

вид матеріального заохочення, який може встановлюватися на додаток до систем оплати праці в організації, форма участі працівника в розподілі прибутку. Згідно ст. 84 КЗпП, винагорода виплачується один раз на рік, після закінчення календарного року, з фонду, утвореного за рахунок прибутку, отриманого організацією. Розмір винагороди визначається з урахуванням результатів праці працівника і тривалості його безперервної роботи в організації. На виплату винагороди відводиться частина прибутку організації. Винагорода виплачується у відсотках до місячного заробітку при виконанні основних виробничих показників і наявності стажу роботи в організації не менше 1 року. Зі збільшенням безперервного стажу в одній організації зростає і розмір винагороди. У стаж безперервної роботи, що враховується при виплаті винагороди за підсумками річної роботи, зараховується також час відпустки жінок по догляду за дитиною до досягнення нею віку 3 років. У стаж можуть включатися й інші періоди (служба в армії, робота на виборних посадах), якщо їм передувала і за ними безпосередньо слідувала робота в даній організації і якщо це обумовлено в Положенні про порядок виплати винагороди за підсумками річної роботи, затвердженому в організації.У повному розмірі винагорода виплачується працівникам, які пропрацювали, як правило, повний календарний рік.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.