Застереження Договорі Купівлі-Продажу

А. Застереження, згідно з якою як витрати, так і ризик переходять від продавця до покупця в одному і тому ж місці одночасно.
Б. Застереження, згідно з якою витрати і ризик переходять від продавця до покупця не в одному і тому ж місці. До застережень такого типу відносяться умови СІФ, франко-місце призначення і ін.
В. Застереження про збереження продавцем права власності на товар аж до його повної оплати.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.