Переселенець Вимушений

громадянин, що з місця проживання внаслідок вчиненого щодо нього або членів його сім'ї насильства або переслідування в інших формах або внаслідок реальній небезпеці піддатися переслідуванню за ознакою расової чи національної приналежності, віросповідання, мови, також за належністю до певної соціальної групи або політичних переконань, який став приводом для проведення ворожих кампаній стосовно окремим особам або групам осіб, масових порушень громадського порядку. Вимушенимпереселенцем також визнається іноземний громадянин або особа без громадянства, які постійно проживають на законних підставах на території РФ і покинули місце проживання в межах території РФ по перерахованим обставин. Вимушенимпереселенцем визнається також громадянин колишнього СРСР, постійно проживав на території республіки, яка входила до складу СРСР, який отримав статус біженця в РФ і втратив цей статус в зв'язку з набуттям громадянства РФ, при наявності обставин, що перешкоджають даній особі в період дії статусу біженця в облаштуванні на території РФ.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.