Відповідальність За Першому До ризику

система відповідальності страховика, згідно котори всі збитки в межах страхової суми відшкодовуються повністю. При цьому всі збитки від страхового випадку діляться на втрати, які не перевищують страхової суми і втрати понад страхову суму. Збитки, що не перевищують величину страхової суми (перші ризики), компенсуються повністю.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.