Коефіцієнт зносин

коефіцієнт, що розраховується як відношення суми нарахувань на знос до первісної вартості.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.