"ПРАВИЙ ЦЕНТР"

контрреволюц. нелег. орг-ція, об'єднання рус. бурж. -помещічьіх партій (від кадетів до крайніх правих) і організацій ( "Рада громадських діячів", "Торгово-пром. к-т", "Союз земельних власників"), була створена в Москві в февр. - березні 1918. Вважаючи єдино прийнятною для Росії формою правління конституційною. монархію, діячі "П. ц." ставили перед собою задачу об'єднання всіх "несоциалистических" орг-ций і елементів з метою не тільки боротьби проти Рад. гос-ва, а й недопущення захоплення влади меншовиками і правими есерами. На чолі об'єднання стояли кол. царський хв-р монархіст А. В. Кривошеїн і кадетський проф. П. І. Новгородцев. У своїй діяльності керівне ядро ​​"П. ц." орієнтувалося на нім. імперіалізм і підтримувалося їм, в той же час означає. частина орг-ції (в першу чергу кадети) були прихильниками Антанти. Боротьба всередині "П. ц." з питання про орієнтаціях привела в травні 1918 до виходу кадетів з його складу. В кін. 1918 року, після Листопадової революції в Німеччині, "П. ц." розпався. Частина його діячів бігла на південь Росії, багато з решти в Москві увійшли в "Національний центр" та ін. Белогвардей. орг-ції. Літ. : З історії ВЧК. 1917-1921 рр. Зб. док-тов, М., 1958.

Радянська історична енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. Е. М. Жукова. 1973-1982.