РИЗИК ОБМІННОГО КУРСУ

Ризик несприятливого зміни обмінного курсу, який приймає на себе інвестор, який отримує цінні папери, номіновані у валюті іноземної держави

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.