Маршрутизації

Процес визначення маршруту проходження інформації в мережах зв'язку. Маршрути можуть задаватися адміністративно (статичні маршрути), або обчислюватися за допомогою алгоритмів маршрутизації, базуючись на інформації про топології і стан мережі, отриманої за допомогою протоколів маршрутизації (динамічні маршрути). Процес маршрутизації в комп'ютерних мережах виконується спеціальними програмно-апаратними засобами - маршрутизаторами (англ. Routing)

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.