РОССИЯ

назва, що позначає країну і гос-во, населене рус. народом; в політичне життя. відношенні до Великої Жовтневої. соціалістичної. революції 1917 означало, як і назви "Росс. гос-во", "Росс. імперія", всю сукупність територій, що входили до складу гос-ва і населених як рус. , Так і Нерус. народами. Поява, а потім широке поширення терміна "Р." пов'язане з освітою рус. народності, з початком складання і зміцненням Російської централізованої держави. В рус. пам'ятках назв. "Р." в сенсі позначення країни епізодично простежується з кін. 15 в. , Але до кін. 17 в. вона частіше іменувалася Руссю, Руською землею або Московським гос-вом. З сер. 16 в. "Р.", "Росс. Царством" почали називати всю сукупність земель, що увійшли до складу централизов. гос-ва. Пізніше поняття "російський" стало позначати приналежність до певного гос-ву, поняття ж "російські" вже на поч. 16 в. було назвою певної народності. У 17 ст. терміни "Р." і "Росс. земля" стали широко використовуватися в рус. писемності. У поч. 18 в. Рус. гос-во офіційно було названо Російською імперією. У 1917 Р. стала радянською (див. Російська Радянська Федеративна Соціалістична Республіка). Літ. : Тихомиров m. H., Про походження назв. "Росія", "ВІ", 1953, No 11; Питання формування рус. народності і нації. Зб. ст. , М. -Л. , 1958.

Радянська історична енциклопедія.- М.: Радянська енциклопедія. Під ред. Е. М. Жукова. 1973-1982.