"РОСІЙСЬКА СТАРОВИНА"

щомісячний історич. журнал; виходив в Петербурзі в 1870-1918. Заснований, видавався і редагували ( в 1870-92) М. І. Семевский за участю В. І. Семевского. Наступними редакторами "Р. с." були: Н. К. Шильдер (в 1892-96), Н. Ф. Дубровін (в 1896-1904 ), воєн. історики С. П. Зиков, П. Н. Воронов. При М. І. Семевський "Р. с." була багата цікавими публікаціями (офіц. док-ти, автобіографії, мемуари, листи політичне життя. і товариств. діячів, діячів культури). У ній були вперше опубл. багато раніше не видані твори рус. писа телей. У 70-90-х рр. користувалася великою популярністю (до 6 тис. річних передплатників). З поч. 20 ст. журнал стає менш змістовним. "Р. с." - журнал переважно публікаторськой, присвячений гл. обр. історії Росії 18-19 ст., перший рус. історич. журнал, який почав постійно, вже в 70-90-х рр., друкувати мат-ли з історії революц. руху в Росії, масових солдатських і хрест. хвилювань; особливо багато - по руху декабристів. У зв'язку з ліберальними поглядами М. І. Семевского, позначається в підборі мат-лов, "Р. с." піддавалася цензурному тиску. Мемуари нерідко друкувалися з означає. і не обговорені скороченнями. До "p. C." додавалися гравюри, малюнки; гл. обр. портрети і факсиміле. Діяльними співробітниками "Р. с." були В. А. Бильбасов, А. П. Брикнер, Н. P. Дубровін, І. Є. Забєлін, І. І. Дубасов, П. А. Єфремов, Н.І. Костомаров, Н. К. Шильдер і ін.. : Систематич. розпис змісту "Р. С.": за 1870-1884, СПБ, 1885; за 1885-87, СПБ, 1888; за 1888-90, СПБ, 1891; Систематич. покажчики статей "Р. С": за 1891-96, СПБ, 1897; за 1897-1902, СПБ, 1903; Дмитрієв С. С., Рус. історич. журнали з історії СРСР, в кн. : Дмитрієв С. С., Федоров В. A., Бовикін В. І., Історія СРСР періоду капіталізму, M., 1961; Сімін Н. Г., історич. док-ти на сторінках "Р. С." в 70-80-х рр. XIX ст. , В сб. : Дослідження по Батьківщин. джерелознавства. Зб. ст. , М. -Л. , 1964. С. С. Дмитрієв. Москва.

Радянська історична енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. Е. М. Жукова. 1973-1982.