Управління збутом

(sales management) Організація, управління діяльністю, наймання, навчання і мотивація торгового персоналу в рамках обраної стратегії маркетингу. На гігантських ринках типу американського може існувати ієрархія керівників збутом: районні керівники підкоряються регіональним управляючим, які в свою чергу несуть відповідальність перед загальнонаціональним керуючим збутом.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.