НАСИЧЕНИЙ ПАР

НАСИЧЕНИЙ ПАР

(Saturated steam) - пара, що знаходиться в тепловій рівновазі з рідиною. Збільшення тиску пара або зниження температури викликає конденсацію частини насиченої пари.

Самойлов К. І. Морський словник. - М.-Л. : Державне Військово-морське Видавництво НКВМФ Союзу РСР, 1941

Насичена пара
пар, температура якого дорівнює температурі кипіння води при даному тиску. Використовується в допоміжних механізмах теплообмінних апаратах, системі опалення і ненапружених паросилових енергетичних установках.

EdwART. Тлумачний Військово-морський Словник 2010

.