"Саксонське зерцало"

(нім. Sachsenspiegel) - збірник звичайного феод. права Остфаліі (Сх. Саксонії), складений анхальтскім лицарем і суддею Ейке фон Репко (Eike von Repkow) між +1221 і 1 225 на лат. мовою (потім переведено на нижньонімецький). Відобразило, поряд з локальними особливостями, загальні риси феод. права Німеччини. "С. з." ділиться на дві частини: Земське право (Landrecht) і Ленне право (Lehnrecht). 1-я містить загальні правові норми для всіх категорій населення, перш за все для "шеффенского" стану, що охоплював в широкому сенсі всіх вільних, які мають право займати суд. посади - від князів до вільних селян з трьома наділами включно (в "С. з." згадуються і інші соціальні категорії: вільні селяни з наділами менше 3 гуф; власники, які сидять на чужій землі; безземельні селяни). 2-я містить лені звичаї, перераховує всі щаблі військово-ленній ієрархії і відноситься тільки до феод. землевласникам - сеньйорам і васалам. Відповідно в 1-й частині розглядаються прерогативи короля як глави д-ви, у 2-й - як верховного сюзерена в системі феод. ієрархії. Антипапські спрямованість "С. з." (Заперечення суд. Верховенства глави католицької. Церкви) послужила причиною того, що нек-риє ст. його було оголошено папською буллою 1374 єретичними. За зразком "С. з." були складені інші аналогічні збірники - "Німецьке зерцало", "Швабское зерцало"; воно служило правовим источн.для місцевих статутів ( "Вейстюмер"), Мейсенського судебника, Магдебурзького міського права і ін. В Тюрінгії норми "С. з." застосовувалися аж до кін. 19 в. Збереглося ок. 200 рукописів "С. з." (Гл. Обр. 14 ст.), З них 4 ілюстровані (ілюстрації - цінний іст. Джерело). Критич. изд. : Homeyer С. G., Sachsenspiegel, Bd 1-2, В., 1842-44; Sachsenspiegel. Land-und Lehnrecht, hrsg. von K. A. Ekhardt, Hannover, 1933 (MGH, Fontes juris germanici antique, nova series). Літ. : Heck Ph. , Beiträge zur Geschichte der Ständeim Mittelalter, Bd 2 - Der Sachsenspiegel und die Stände der Freien, Halle, 1905; Conrad H., Deutsche Rechtsgeschichte, Bd 1, Karlsruhe, 1954. Н. P. Колесницкий. Москва.

Радянська історична енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. Е. М. Жукова. 1973-1982.