Система скорингу

Система скорингу для оцінки кредитоспроможності - це, перш за все, той чи інший вид математичної моделі, що дозволяє ставити конкретному потенційному позичальникові, кожен з яких описується рядом параметрів, у відповідність деяку величину, яка оцінює кредитну качес тво позичальника. Здебільшого, які б математичні міркування не закладалися в основу скорингової моделі, скоринг являє собою зважену суму факторів ризику кредитної якості позичальників: s = a1 * X1 + a2 * X2 + ... + ak * Xk де S - значення скорингу, X1, X2 ... Xk - параметри клієнта, що входять в оцінку його кредитної якості, a1, a2 ... ak - ваги, що характеризують значимість відповідних параметрів клієнта (фактори ризику його кредитоспроможності) для формування його кредитного скорингу. Для зниження витрат і збільшення пропускної здатності системи скорингу, крім математичної моделі, необхідна її програмна реалізація. Необхідно також мати систему регламентів і процедур, які задають правила експлуатації системи скорингу.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.