БЕРЕГ МОРСЬКИЙ

БЕРЕГ МОРСЬКИЙ

(Land, coast, shore, beach) - смуга суші, що омивається водою і несе на собі сліди впливу останньої. Кордон між сушею і водою називається береговою лінією. Навітряну берег (Weather shore) - берег, розташований з навітряної сторони судна. Подветренний Б. (Lee shore) - Б., розташований з підвітряного боку судна. Окремі вирази: Триматися поблизу Б. Триматися далеко від Б. Визначити обрис Б. Плисти вздовж Б. Правити уздовж Б. Загравати до Б. Віддалятися від Б.

Самойлов К. І. Морський словник. - М.-Л. : Державне Військово-морське Видавництво НКВМФ Союзу РСР, 1941

Берег морської
смуга суші, що примикає до водної поверхні моря (океану) і взаємодіє з ним. Лінія, по якій проходить кордон між поверхнею води і сушею, називається урізу води, береговою лінією або береговою лінією.

EdwART. Тлумачний Військово-морський Словник 2010

.