ЦІННІ ПАПЕРИ, випускаються у міру пред'явлення ПОПИТУ

(tap stock) золотообрізні цінні папери з випуску, в повному обсязі охопленого підпискою. Ці папери поступово з'являються на ринку, у міру того як їх ринкова ціна досягає заздалегідь визначених рівнів. Короткострокові цінні папери цього типу (short taps) мають невеликий період обертання, довгострокові ж (long taps) погашаються не скоро.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.