ЦІННІ ПАПЕРИ, КУПЛЕНІ НА ІМ'Я БРОКЕРА

(street-name stocks) Прийняте в США назву "номінальних" цінних паперів. Див.: Номінальне володіння акціями (nominess shareholding).

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.