ЦІННІ ПАПЕРИ, що обертаються на біржі / РИНКОВІ ЦІННІ ПАПЕРИ

(marketable security) Цінний папір (фондові цінності, акції, облігації і т. д.), які можуть бути продані і придбані на фондовій біржі (stock exchange). Див. Також: Лондонська фондова біржа (London Stock Exchange); цінні папери "альфа" (alpha stocks). порівняй: неринкові цінні папери (non-marketable securities).

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.