ОХОРОННЕ ВІДДІЛЕННЯ

охранка, - місцевий орган політичне життя. розшуку царської Росії. Вперше О. о. створені в Петербурзі в 1866, в Москві і Варшаві в 1880. Існували до берез. 1917. Первісне назв. - "відділення охорони товариств. Безпеки і порядку", з 1903 - О. о. У 1914 існувало 26 О. о. Формально входили до складу канцелярії полицмейстеров і градоначальників, зберігаючи всі права самостійно. установи, органу Департаменту поліції. Осн. завданням О. о. був політичне життя. розшук революц. орг-ций і отд. революціонерів. Арешт і дізнання за матеріалами, зібраними О. о. , Здійснювало губ. жандармське управління. Діяли за допомогою великої спец. агентури як "зовнішнього спостереження" - філерів, так і секретних агентів "в обстежуваної середовищі" (пасивних інформаторів і активних учасників діяльності революц. орг-ций - провокаторів). Осн. частиною кожного О. о. була загальна канцелярія, підрозділялася на дек. столів за функціями О. о. Своєрідними філіями 7 великих О. о. (Петербург, Москва, Варшава, Київ, Одеса, Харків, Тифліс) були з кін. 19 в. "Відділення секретної цензури" або "чорні кабінети" при поштових відділеннях, які здійснювали за завданнями О. о. перлюстрацію кореспонденції. Моск. О. о. намагалося претендувати на роль організатора політичне життя. розшуку у всій Росії і його "методичного" центру (див. Зубатовщина). О. о. столиць мали особливі "загони філерів" ( "летючий" в Москві з 1897 і "центральний" в Петербурзі з 1906), які здійснювали свою діяльність фактично на тер.всій Росії, а також спец. "реєстраційні бюро" для перевірки благонадійності тих, хто приїжджає в столицю осіб. Крім О. о. , Діяльність яких брало поширювалася на тер. губ. або обл. , В 1906-14 існувало 10 районних О. о. ; кожне з них об'єднувало діяльність О. о. і губ. жандармських управлінь в "районі" дек. губерній, від 3 (Одеське) до 12 (Московське), що давало їм відому самостійність і велику оперативність в боротьбі з революц. рухом. О. о. безпосередньо до 1914: Петербурзьке, Московське, Бакинське, Білостоцьке, Варшавське, Віленське, Владивостоцький, Донське, Катеринославське, Іркутське, Київське, Лодзьке, Нижегородської, Миколаївське, Одеське, Пермське, Ризьке, Самарське, Саратовське, Севастопольське, Ташкентський, Тифліське, Томське, Харківське , Читинському, Ярославське. Районні О. о. : Петербурзьке, Московське, Варшавське, Віленське, Київське, Одеське, Ризьке, Самарське, Ташкентський, Харківське. Літ. : Падіння царського режиму. Стенографіч. звіти допитів і свідчень, даних в 1917 р в чрезвич. следств. комісії Тимчасового уряду, т. 1-7, Л., 1924-27; Козьмін Б. П., С. В. Збутова і його кореспонденти, М. -Л. , 1928; Спірідович А. І., При царському режимі. Записки начальника охоронного відділення, М., 1926; Волков a. , Петроград. охоронне відділення, П., 1917; Членів С. Б., Моск. охранка і її секретні співробітники, М., 1919; Жилінський В., Організація і життя охоронного відділення за часів царської влади, "ГМ", 1917, No 9-10; Єрошкін Н. П., Нариси історії держ. установ дореволюц. Росії, М., 1960. Л. П. Єрошкін. Москва.

Радянська історична енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. Е. М. Жукова. 1973-1982.