Сенковского

Осип (Юліан) Іванович (літ. Псевд. Барон Брамбеус) (19 (31). III. 1800 - 4 (16). III. 1858) - рус. сходознавець, письменник. За походженням поляк. У 1819 закінчив Віленський ун-т. У 1822-1847 - проф. кафедри арабістики Петерб. ун-ту. Чл. -корр. АН (з 1828). Один із засновників рус. сходознавства. Спеціаліст по араб. , Перс. , Тур. філології; займався також вивченням Др. Сходу. Автор статей, присвячених історії доисламской Аравії, древньої араб. поезії, а також опису суч. йому країн Сходу, к-які він відвідав в 1819-21. Займався мистецтв. перекладами пор. -століття. араб. поезії. Співпрацював у "Північній бджолі" і "Бібліотеці для читання", редактором к-рій був з 1834. Був тісно пов'язаний з Ф. Булгаріним і Н. Греч. У своїй редакторській і політико-лит. діяльності дотримувався консервативних поглядів. Соч. : Собр. соч. , Т. 1-9, СПБ, 1858-59; Спогади про Сирію, "Бібл. Для читання», 1834, т. 5; Розповідь Ресмі-ефенді, оттоманського хв-pa ін. справ, про семирічну боротьбі Туреччини з Росією (1769-1776), там же, 1854 т. 124, ч. 1; Supplément а l'Histoire générale des Huns, des Turks et des Mogols, СПБ, 1824. Літ. : Бартольді В. В., Матеріали для історії ф-ту сх. мов. Огляд діяльності ф-ту 1855-1905, т. 4, СПБ, 1909; його ж, Історія вивчення Сходу в Європі і Росії, Л., 1925; Крачковський І. Ю., Нариси з історії рос. арабістики, Избр. соч. , Т. 5, М. -Л. , 1958; Тураєв Б. A., Рус. наука про Др. Сході, Л., 1927; Каверін В. A., Барон Брамбеус. Історія О. Сенковського, М., 1966 (див. Рец. В ж. "Новий світ", 1967, No 8, с. 229-45); Нариси історії іст. науки в СРСР, т. 1, М., 1955.

Радянська історична енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. Е. М. Жукова. 1973-1982.