ТІНЬОВА ЦІНА

(shadow price) Ціна, теоретично наявна у товару або послуги за відсутності явної ринкової ціни. Для розрахунку тіньової ціни зазвичай застосовуються альтернативні витрати (opportunity costs). В умовах досконалої конкуренції існує рівність тіньової і ринкової цін, проте в реальності вони можуть не збігатися. Тому зазвичай спроби розрахунку тіньової ціни здійснюються в рамках аналізу витрати результатів (cost-benefit analysis) урядових проектів, проте, оскільки мало хто вірить в реальне існування досконалої конкуренції, загальновизнаних методів розрахунку тіньових цін не існує, тому вони зазвичай вважаються ненадійними.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.