Акціонерний Капітал

(equity capital) Частина акціонерного капіталу компанії, що належить власникам звичайних акцій, хоча в деяких випадках, таких, як переважне право покупки акцій (pre-emption rights), в акціонерний капітал можуть включатися і акції, що належать іншим класам власників, в результаті чого вони получа ють право на частку в прибутках компанії та будь-яких додаткових активах при її ліквідації. Див. Також: акції типу "А" (A shares).

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.