Акціонерний Сертифікат

(share certificate) Документ, що засвідчує право власності на частину майна компанії. У ньому вказується кількість і клас акцій, що перебувають у власності власника, перераховуються їх серії і номера. На сертифікаті проставляється печатка компанії; на ньому стоїть підпис як мінімум одного директора і секретаря компанії. Акціонерний сертифікат не є оборотним інструментом. Див.: Цінний папір на пред'явника (bearer security).

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.