Акції Кумулятивні

англ. cumulative stocks, від лат. cumulatio - збільшення, посилення
привілейовані акції, дивіденд за якими не виплачується, а накопичується в спеціальному фонді до тих пір, поки АТ знаходиться у важкому фінансовому положенні. Власник А. к. Зазвичай отримує дивіденди в момент її продажу.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.