Знак Колективний

англ. mark of business group
символ, знак союзу, асоціації чи іншого добровільного об'єднання юридичних або фізичних осіб, призначений для позначення випускаються, реалізованих ними товарів. Див. Також Знак товарний.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.