Знак Фірмовий

Див. Знак товарний

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.