Знак Відправника

cм. Маркування вантажів

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.