Сіллабус

(лат. Syllabus) - каталог. У минулому термін використовувався Римською Церквою для кодифікації виданих Папами законів . 8 грудня 1864 Папа Пій IX видав як додаток до енцикліці "Quanta Cura" став знаменитим "Syllabus Errorum" - "Список найважливіших помилок нашого часу", піддав анафемі пантеїзм, натуралізм, раціоналізм, соціалізм, комунізм, таємні товариства, біблійні товариства, принципи свободи совісті та відокремлення Церкви від держави, виступаючих проти Церковного держави, які вважають протестантизм однієї з Церков і ін. В цілому "Syllabus Errorum" був спрямований проти політичного, релігійного, культурного і господарського лібералізму. Був негативно сприйнятий в протестантських країнах, проігнорований в США; уряд Франції намагалося заборонити його поширення. Католицька енциклопедія. EdwART. 2011.