ВЕЛИЧИНА СТРУКТУРИ ВІДНОСНА

Співвідношення частини і цілого будь-якої величини. Відносна величина структури характеризує склад, структуру сукупності, структуру досліджуваного процесу, тобто внутрішнє їх будова з того чи іншою ознакою. Обчислюється в частках одиниці або у відсотках (відносна величина структури називається також відносною величиною частки, питомою вагою)

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.