Соціальний факт

social fact - одиничне, суспільно значуща подія або сукупність однорідних подій, типових для тієї чи іншої сфери соціального життя або характерних для певних соціальних процесів. Соціальний факт має незалежної реальністю і становить частину об'єктивного оточення людей.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.