Суспільство Господарське

комерційне товариство з розділеним на частки, відповідно до вкладами її засновників або засновника, учасників, статутним капіталом. Майно, створене за рахунок внесків засновників, а також вироблене і придбане господарським товариством в процесі його діяльності, належить товариству на праві власності. Учасники О. х. не відповідають за боргами товариства і несуть ризик збитків лише в межах внесеної частки статутного капіталу. О. х. може створюватися у формі акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю або з додатковою відповідальністю. Учасниками господарських товариств можуть бути громадяни і юридичні особи.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.