Джерела Права

акти уповноважених органів влади, що встановлюють норми права і зовнішні форми правотворчої діяльності держави. Основні види джерел права: 1) правовий звичай; 2) прецедент (характерний для англосаксонської правової системи); 3) нормативний акт; 4) нормативний договір (угода між різними суб'єктами права).

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.