ДЕРЖАВНИЙ МОНІТОРИНГ ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ

Система регулярних спостережень за гідрологічними або гідрогеологічними і гідрогеохімічні показниками їх стану, що забезпечує збір, передачу та обробку отриманої інформації з метою своєчасного виявлення негативних процесів, прогнозування їх розвитку, переді твращенія шкідливих наслідків і визначення ступеня ефективності здійснюваних водоохоронних заходів

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.