ФОНДОВИЙ БРОКЕР

(stockbroker) Агент, який купує і продає цінні папери на фондовій біржі від імені своїх клієнтів і отримує за свої послуги винагороду у вигляді комісії (commission). до жовтня 1986 г. ( cм.: "Біг Бенг" (Big Bang) фондові брокери, що працюють на Лондонській фондовій біржі (London Stock Exchange), що не могли, відповідно до правил Біржі, виступати в ролі принципалів (principals) ( cравні: фондові джобери (stock-jobbers) і працювали за фіксовану комісію, встановлену фондовою біржею. Однак з октя ря 1986 р багато лондонські фондові брокери скористалися перевагами, які давали їм нові правила, і стали купувати і продавати цінні папери, виступаючи в ролі принципалів, в результаті чого їх стали називати "виконувати його ринку" (market makers). Ця зміна в правилах супроводжувалося і скасуванням фіксованих комісійних, що дозволило фондовим брокерам міняти ставку комісійних, конкуруючи між собою. Традиційно фондові брокери виступали в ролі консультантів з інвестицій, особливо для своїх інституційних інвесторів (institutional investors), проте в зв'язку з тим, що в даний час дохід у вигляді комісійних у багатьох брокерських фірм зменшився, вони були змушені скоротити свої дорогі підрозділ з аналізу та дослідження ринку, і, отже, намітилася тенденція до зниження значення консультаційних послуг в діяльності брокерів.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.