Менеджмент стратегічний

Стратегічний менеджмент поширюється на довгострокові цілі і дії компанії.
Змістом стратегічного менеджменту є:
- визначення призначення і головних цілей бізнесу фірми,
- аналіз зовнішнього середовища фірми,
- аналіз її внутрішньої обстановки,
- вибір і розробка стратегії на рівні СЗГ, фірми,
- аналіз портфеля диверсифікованої фірми,
- проектування її організаційної структури,
- вибір ступеня інтеграції і систем управління,
- управління комплексом "стратегія - структура - контроль",
- визначення нормативів поведінки і політик фірми в окремих сферах її діяльності,
- забезпе чення зворотного зв'язку результатів і стратегії компанії,
- вдосконалення стратегії, структури, управління.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.